xar

xar
1.
is. <fars.> klas.
1. Tikan. Zəhməti bülbül çəkər; Gülü qucar yenə xar. (Ata. sözü). <Kərəm:> Bağı tutdu şeyda bülbül naləsi; Gülün bağrı yandı xarın içində. «Əsli və Kərəm». Gülşəni-aləmdə bir gül varmı bixar olmasın? Hansı bülbüldür cəfayi-xardən zar olmasın? M. H..
2.
sif. Zəlil, üzüqara, rüsvay, xəcalətli, pərt. Rüstəmbəy başını çarpayıya söykəyib, xar və zəlil bir halda sükuta getdi, gözləri yaşardı. . Ç.. Xar etmək (eləmək, qılmaq) – hörmətdən salmaq, alçaltmaq, üzüqara etmək, başıaşağı etmək, xəcil etmək. Bunları mənimlə zar qılma; Bir neçə əzizi xar qılma. F.. Xar etmə məni hicrin ilə, ey güli-bixar; Gülşəndə haçan gül eləyib xarə ədavət. S. Ə. Ş.. Yalnız teatr sevgisi onları dost-düşmən yanında xar eləyir, ata-ana yanında başıaşağı edərdi. S. Rəh.. Xar olmaq – alçalmaq, hörmətdən düşmək, hörməti getmək, üzüqara olmaq. Mərdlər ilən gəz ki, vəfadar olur; Nakəslərə yoldaş olan xar olur. M. V. V.. <Naçalnik:> Sizin nəcabətinizə hərgiz layiq deyil ki, yaman əməllər ilə özünüzü bədnam edib, ümənayi-dövlətin nəzərində xar və zəlil olasınız. M. F. A..
3.
sif. Yumşaq, boş, məsaməli. Xar buz.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Xar — may refer to:* Xar (graphics), a file format used with vector graphics * Xar (archiver), a file archiver and its associated file format * Michael Portnoy, who uses the stage name XAR * The ICAO Code for Travel Express Aviation Services, Indonesia …   Wikipedia

  • xar — xar·que; …   English syllables

  • xar — I (Culfa, Çənbərək, Füzuli, Qazax, Ordubad) 1. yaşlı axta keçi. – Hər sürüdə ikijə xar var (Çənbərək) 2. qoca öküz (Füzuli) 3. qısır keçi (Qazax). – Xar keçi kök olar (Culfa) II (Oğuz) yoncaya bənzər sarı çiçəkli ot …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • Xar (archiver) — xar (short for eXtensible ARchive format ) is an open source file archiver and the archiver’s file format.Xar was created within the OpenDarwin project and is used in Mac OS X 10.5 for software installation routines – replacing gzipped pax files …   Wikipedia

  • Xar (архиватор) — xar (eXtensible ARchive format) это формат сжатия данных и архивации файлов с открытым исходным кодом. Файл в этом формате обычно имеет расширение .xar и хранит в сжатом или несжатом виде один или несколько файлов, которые можно из него извлечь… …   Википедия

  • Xar Moron He — Xar Moron HeVorlage:Infobox Fluss/GKZ fehlt Lage Innere Mongolei, VR China Flusssystem Liao He Vorlage:Infobox Fluss/ABFLUSSWEG fehlt Quelle …   Deutsch Wikipedia

  • Xar Moron — Vorlage:Infobox Fluss/BILD fehltVorlage:Infobox Fluss/DGWK fehltVorlage:Infobox Fluss/QUELLHÖHE fehltVorlage:Infobox Fluss/MÜNDUNGSHÖHE fehltVorlage:Infobox Fluss/HÖHENUNTERSCHIED fehltVorlage:Infobox Fluss/EINZUGSGEBIET fehltVorlage:Infobox… …   Deutsch Wikipedia

  • Xar (graphics) — The Xar File format is the fully specified vector graphics file format of Xara and Xara Xtreme.External links* [http://www.xara.com/ Xara homepage] * [http://www.xara.com/support/docs/webformat/spec/ Complete documentation of the XAR file format] …   Wikipedia

  • Xar Holoi — Original name in latin Xar Holoi Name in other language Sharihaolai, Sharihaolai Zhen, Xar Holoi, sha ri hao lai, sha ri hao lai zhen State code CN Continent/City Asia/Shanghai longitude 42.55994 latitude 120.75442 altitude 440 Population 0 Date… …   Cities with a population over 1000 database

  • XAR — Corel Xara Drawing (Computing » File Extensions) eXtensible ARchiver (Computing » Software) * XML Application Archive format (Computing » File Extensions) * Arabinda, Burkina Faso (Regional » Airport Codes) …   Abbreviations dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”